top of page

praktijkgids voor moestuinen, boomgaarden en het boerenbedrijf. Richtlijnen om onze eigen woonomgeving en natuurlijk die van de paarden tot een waar paradijs om te vormen.
Wie dit boek leest zal popelen om direct aan de slag te gaan.

Het begrip perma-culture is geboren in de regio Australie / Nieuw Zeeland en staat voor permanent agriculture.
Wat wil zeggen onze leefomgeving zo inrichten dat er een vrijwel zichzelf onderhoudend systeem ontstaat.
Waarbij de mens in plaats van tegen juist met de natuur gaat samenwerken.

Toen Sepp Holzer met boeren begon kwam hij net van de landbouwschool en moest al snel concluderen dat alles wat hij daar geleerd had weer gauw moest vergeten.
Alleen door in harmonie met de natuur zijn bedrijf te beheren draagt dat bij tot een gezonde planten en dierenwereld, was zijn visie.
In Oostenrijk kreeg hij toen al de naam “Boerenrebel”.
Perma-cultuur bestond toen nog niet, hij volgde gewoon zijn gevoel.

Ondanks dat Sepp in de Oostenrijke bergen zit zijn de aangedragen methoden in basis universeel.
En dus ook prima toe te passen in ons vlakke land bijvoorbeeld in combinatie met een paddock paradise.
Met een heel bescheiden bergje en daarmee paddenpoel wellicht.

Onderwerpen

Landschapsarchitectuur:
ecologisch evenwicht, ontwerp ideen, verhoogde bedden en watertuinen.

Landbouwmethoden:
principes, bodemvruchtbaarheid, probleemplanten, oude plantenrassen, polyculturen en dieren als medewerkers, diergezondheid.

Fruitlandschappen:
Aanleg en onderhoud, vraat, (oude) fruitsoorten, enten.

Zelf paddestoelen kweken:
Op hout en stro in de tuin of op het balkon.

Tuinen:
Moestuinen, apotheek, bemesting, slakken, wormen, stadstuinen en plantenlijst.

 

Un livre néerlandais. Guide pratique des jardins potagers, des vergers et de l'agriculture. Des conseils pour transformer notre propre cadre de vie et, bien sûr, celui des chevaux en un véritable paradis.
La lecture de ce livre donne envie de s'y mettre tout de suite.

Le terme perma-culture est né dans la région Australie/Nouvelle-Zélande et signifie agriculture permanente.
Il s'agit d'organiser notre cadre de vie de manière à créer un système presque autosuffisant, dans lequel l'homme coopère avec la nature au lieu de se contenter de l'entretenir.
L'homme coopère avec la nature au lieu de s'y opposer.

 

Lorsque Sepp Holzer s'est lancé dans l'agriculture, il venait de quitter l'école d'agriculture et s'est vite rendu compte que tout ce qu'il y avait appris devait être oublié.
Ce n'est qu'en gérant son exploitation en harmonie avec la nature qu'il contribuera à la bonne santé du monde végétal et animal, telle était sa vision.
En Autriche, on le surnommait déjà à l'époque le "fermier rebelle".
La perma-culture n'existait pas à l'époque, il suivait simplement son instinct.

Bien que Sepp se trouve dans les montagnes autrichiennes, les méthodes/principes proposés sont fondamentalement universels.
Même en combinaison avec un paradis de l'élevage.

Thèmes

Aménagements paysagers : équilibre écologique, idées d'aménagement, parterres surélevés et jardins d'eau
Méthodes agricoles : principes, fertilité du sol, plantes à problèmes, anciennes variétés de plantes, polycultures et animaux en tant que collaborateurs, santé animale

Paysages fruitiers
Construction et entretien, butinage, (anciennes) variétés de fruits, greffage

Cultiver ses propres champignons
Sur bois et paille dans le jardin ou sur le balcon
Jardins :
Jardins potagers, pharmacie, fertilisation, limaces, vers, jardins urbains et liste de plantes

Sepp Holzer’s Permacultuur

21,00 €Prix
    bottom of page