top of page

BioRon lucerne granulated  consists of thin leaves and stems of the entire plant and does not contain other additives. Ideal as a supplement in the diet of cereals. Replacing some of the filling or soaking them to make a delicious mash  of water. Almost all animals are very fond of it, but don't overdo it, it is a rich source of food that a policy in place is a valuable addition for many species. For horses, about 5 to 10% of the ration.

 

Eleven alfalfa brok bestaat uit fijngemalen blad en stelen, de hele plant en bevat geen verdere toevoegingen.
Ideale aanvulling bij het voeren van granen.
Ter vervanging van een deel ruwvoer of geweekt worden tot een smakelijke slobber.

Vrijwel alle dieren zijn er erg gek op maar overdrijf niet, het is een rijke voedingsbron welke met beleid gevoerd een waardevolle aanvulling vormt voor vele diersoorten.
Voor paarden zo'n 5 to 10% van het rantsoen.

Alfalfa pellets 25kg

PriceFrom €13.95
 • To analysis

  VEP - 475

  VREp 104 gr

  Crude protein 152 gr

  Crude fat 23 gr

  Crude fibre 293 gr

  Crude ash 102 gr

  Calcium / Ca 14.9 gr

  Phosphorus / P 2.6 gr

  Lysine 6.5 gr

  Sodium / Na 0.9 gr

  Magnesium / Ma 1,8gr

bottom of page